Home » Historia parafii

Historia parafii

kościół

Parafia została erygowana przez bpa Edwarda Kisiela 10 V 1988 r. Pierwszym jej proboszczem został ks. Stanisław Rabiczko. Wydzielono ją z parafii Wniebowzięcia NMP i parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika.

witraż

Ośrodkiem nowej parafii stał się dom katechetyczny, zbudowany wcześniej dzięki staraniom ks. Mieczysława Stopczyńskiego, proboszcza parafii św. Stanisława

Ks. Stanisław Rabiczko objął nową parafię w dniu 3 VII 1988 r. Na przełomie 1988/89 zbudował on tymczasową kaplicę drewnianą przy domu katechetycznym. Budowę kościoła murowanego rozpoczęto 4 V 1990 r. Projekt sporządził inż. arch. Andrzej Chwalibóg, a kierownikiem budowy był inż. Krzysztof Jan Grochowski.

Dwupoziomowy kościół założono na rzucie wachlarzowo-podłużnym. Jego masywna bryła o „odważnie ciętych” członach miała dominować w architekturze osiedla. We wrześniu 1991 r. wmurowano kamień węgielny, który poświęcił papież Jan Paweł II w czasie wizyty w Białymstoku w dniu 5 VI 1991 r. Stan surowy wraz z przykryciem zakończono w 1996 r. Nabożeństwa początkowo odprawiano w kościele dolnym, a od 1996 r. w kościele górnym.

Po śmierci ks. Stanisława Rabiczko w 2004 r. proboszczem parafii został ks. Leon Grygorczyk.


Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *