Home » Służebniczki NMP

Służebniczki NMP

Siostry Służebniczki NMP Niepokalanie Poczętej


Siostry w naszej parafii


W 2005 roku Ks. Proboszcz Leon Grygorczyk zwrócił się do Przełożonej Prowincjalnej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP z prośbą o założenie placówki w Białymstoku przy parafii Matki Kościoła. Odpowiadając na tę prośbę Zgromadzenie skierowało do pracy w parafii S.M. Dolores Baic, która mieszkała w domu Ks. Arcybiskupa Stanisława Szymeckiego przy ul. Cedrowej i rozpoczęła pracę katechetyczną  w Szkole Podstawowej nr 34. Poza tym zajmowała się praniem bielizny kościelnej i wystrojem kościoła oraz uczestniczyła w życiu parafii poprzez udział w Mszach św. i nabożeństwach dla dzieci. W lipcu 2006 roku, kiedy Ks. Proboszcz zakupił dla Sióstr mieszkanie w bloku przy ul. Bema, przybyła do pracy w parafii druga siostra S.M. Fidelis Olek, która objęła obowiązki zakrystianki.

Obecnie w parafii pracują siostry:

S.M. Eligia Dajek, która katechizuje w szkole

Historia zgromadzenia


Założyciel


Błogosławiony Edmund Bojanowski urodził się 14 listopada 1914 roku w Grabonogu k. Gostynia. By ł świeckim apostołem polskiego ludu. Wychowywał się w typowej polskiej rodzinie ziemiańskiej, o głębokiej religijności i tradycjach patriotycznych. Sam słabego zdrowia, starał się maksymalnie wykorzystać swe talenty i dary duchowe, by służyć ochronie wartości religijnych, narodowych i ludzkich. Potrafił odczytać potrzeby człowieka i dlatego wielkodusznie poświęcił swoje życie dzieciom, chorym i ubogim. Podejmował różne inicjatywy, tworząc między innymi czytelnie wiejskie i ochronki.

Zapalił do posługi miłości wiele młodych dziewcząt, zakładając jako człowiek świecki, 3 maja 1850 roku Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny.

Zakończył swoje ofiarne życie dnia 7 sierpnia 1871 r. w Górce Duchownej w cieniu sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia.

Historia


Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej zawdzięcza swój początek społeczno-apostolskiej gorliwości pobożnego chrześcijanina, człowieka świeckiego, Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego.
Jego wrażliwość na biedę ludu wiejskiego, zwłaszcza na opuszczone, biedne dzieci oraz zaniedbanych chorych, sprawiła, iż szukał sposobu rozwiązania tych problemów. Polska znajdowała się wówczas pod zaborami. Wiejska chata Franciszki Przewoźnej w Podrzeczu, na terenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego, staje się pierwszym przytułkiem dla dzieci, zaś trzy pobożne dziewczęta, to pierwsze wychowawczynie i opiekunki biednych, zaniedbanych i osamotnionych po zbierającej swoje żniwo epidemii cholery, dzieci.
Od tego czasu powstawały coraz liczniejsze ochronki, a Zgromadzenie rozszerzało się na teren Galicji, Królestwa i na Śląsk.
Założyciel Bł. Edmund Bojanowski sam ułożył dla swego Zgromadzenia regułę, zatwierdzoną w grudniu w 1866 r.  Zgromadzenie Służebniczek w drugiej połowie XIX wieku podzielone – wskutek czynników zewnętrzno-politycznych – na cztery autonomiczne Zgromadzenia: Służebniczki Wielkopolskie, Starowiejskie, Śląskie i Dębickie, utworzyło w 1991. Federację Służebniczek, zatwierdzoną przez Stolicę Apostolską.
Opatrzność Boża, której tak bardzo zaufał, czuwała nad dziełem, powodując rozwój Zgromadzenia w każdej sytuacji dla dobra Kościoła


Duchowość


Zgromadzenie Sióstr Służebniczek przyjęło duchowość maryjną, jako swój styl realizacji chrześcijaństwa. W życiu Założyciela bł. Edmunda Bojanowskiego Maryja zawsze zajmowała szczególne miejsce. Maryi poświęcił założone Zgromadzenie. Hasło: «Oto ja służebnica Pańska…» wyraźnie wskazuje na wyróżniającą Służebniczki wartość, jaką jest służba, służba najbardziej potrzebującym, na wzór Maryi.
„Jako Służebniczki Najświętszej Maryi Panny uczymy się tak jak Ona przez kontemplację tajemnic Chrystusa i Jego życia, każdego dnia odpowiadać na wezwanie Boże do współpracy w dziele zbawienia, śpiesząc z posługą do ludzi…” (Konstytucje Zgromadzenia)


Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *