Home » GRUPY PARAFIALNE

GRUPY PARAFIALNE


Duszpasterstwo Akademickie „NAZARET”

Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego „NAZARET” przy Parafii NMP Matki Kościoła w Białymstoku skupia studentów, którzy pragną się rozwijać w wymiarze religijno-duchowym i ogólnoludzkim, chcą odkrywać prawdę, wzrastać w wierze, nadziei i miłości do Boga i bliźnich, nawiązywać ciekawe przyjaźnie, w sposób twórczy spędzać czas, wierząc, że ten, kto idzie za Jezusem Chrystusem, pełniej staje się człowiekiem (por. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”, nr 41). Studenci z naszego Ośrodka otoczeni są duchową opieką dwóch duszpasterzy akademickich. Spotykają się w każdą niedzielę na Mszy Świętej „akademickiej” o godz. 18.00, podczas której włączają się w oprawę liturgii: śpiew, czytania mszalne, służbę liturgiczną ołtarza. Po Mszy Świętej spotykają się na konwersatorium, w którego programie przewidziany jest czas na herbatę i ciastko oraz luźną rozmowę, a następnie konferencję, dyskusję i modlitwę. W każdą drugą niedzielę miesiąca po Mszy Świętej „akademickiej” pozostajemy w kościele na adorację Najświętszego Sakramentu. Studenci z naszego Ośrodka angażują się również w działalność różnych ruchów, wspólnot i stowarzyszeń, dzieląc się swoim czasem i sercem z innymi. Zachęcamy wszystkich studentów do włączenia się w życie Ośrodka DA „NAZARET” przy naszej Parafii. Więcej informacji i kontakt pod adresem: http://da.archibial.pl/osrodki.php#3.


 

 

 

Wspólnota Ezechiasz

Przy Parafii istnieje Wspólnota „Ezechiasz”. Wspólnota gromadzi ludzi różnego wieku, począwszy od młodzieży po osoby w średnim wieku. Są w niej rodziny, single oraz osoby pojedyncze dla Królestwa Bożego. Formacja we Wspólnocie nawiązuje do formacji Ruchu Światło-Życie, duchowości Ojców Kościoła. Bliska duchowości Wspólnoty jest także myśl teologiczna św. Ignacego Loyoli i św. Jana od Krzyża. Wspólnota organizuje dla swoich członków i osób spoza jej kręgu szereg rekolekcji i szkoleń w ciągu roku. Tradycyjnie organizowane są rekolekcje dla niewiast i mężczyzn. We Wspólnocie rozbudowany jest wolontariat. Służba we Wspólnocie jest dostosowana do indywidualnych możliwości jej członków. Dają oni tyle czasu, ile mogą. W ostatnim czasie olbrzymią radością jest służba wielu wolontariuszy i ludzi ze Stowarzyszenia „Ezechiasz” na kursach Alfa. Wspólnota Ezechiasz spotyka się w naszej Parafii na spotkaniach modlitewno-formacyjnych we wtorki o godz. 19.00 (co drugi wtorek). Więcej informacji oraz bieżące wydarzenia (w tym ewentualne zmiany terminów spotkań) na stronie http://ezechiasz.org.

 

Kurs ALFA

Przy naszej Parafii organizowany jest kurs Alfa. Jest on praktycznym wprowadzeniem do życia opartego na wierze chrześcijańskiej. Adresatami kursu są głównie osoby niewierzące i ci, którzy wierząc, nie widzą potrzeby uczęszczania do kościoła. Jednak kurs Alfa jest także pomocą w pogłębieniu więzi z Bogiem dla tych, którzy korzystają z sakramentów świętych i regularnie biorą udział w niedzielnej Mszy Świętej. Kurs trwa zwykle 10 tygodni z weekendem (albo dniem wyjazdowym) w połowie tego okresu. Na zakończenie kursu organizuje się tzw. uroczystą kolację. Uczestnicy kursu mają wówczas okazję zaprosić swoich znajomych lub rodzinę i pokazać im, czym jest kurs. Program każdego spotkania przewiduje m.in. wykład, po którym uczestnicy mają okazję przedyskutować usłyszane treści w małych grupach, w atmosferze akceptacji wszelkich pytań i poglądów. Każda grupa ma własnego animatora, animatora pomocniczego i dwóch pomocników. Ideę kursu wyjaśnia angielskie słowo „ALPHA”:

A – Anyone can come – przyjść może każdy, kto chce się dowiedzieć czegoś więcej o wierze chrześcijańskiej;

L – Learning and laughter – uczymy się i śmiejemy;

P – Pasta (makaron) – wspólnie jemy posiłek;

H – Helping one another – wzajemnie sobie pomagamy;

A – Ask anything – pytać można o wszystko.

W założeniu kurs Alfa ma charakter kursu początkowego. Parafia, która podjęła się jego przeprowadzenia, wprowadza następnie osoby nawrócone w pełnię wiary katolickiej i życia sakramentalnego.

Spotkania odbywają się w środy o godz. 19.00. Zapraszamy! Więcej informacji na stronie: http://ezechiasz.org/page/id:49/menu:6/.

 

Żywy Różaniec

Przy naszej Parafii istnieje Żywy Różaniec. Ruch Żywego Różańca powołała do życia francuska sługa Boża Paulina Jaricot (1799-1862), założycielka Związku Lyońskiego (podstawa dzisiejszych Papieskich Dzieł Misyjnych). Ruch ma charakter modlitewny i skupia osoby, które codziennie modlą się na różańcu. Każdy z członków Żywego Różańca przynależy do 20-osobowej grupy (tzw. róży). Członkowie poszczególnych róż codziennie odmawiają w podanej intencji jedną i tę samą tajemnicę różańca, dzięki czemu w ramach jednej róży każdego dnia zostaje odmówiony cały różaniec. Raz w miesiącu dokonuje się zmiany tajemnicy. Wiele osób nie ogranicza się jednak w swoich modlitwach do jednej tajemnicy różańcowej dziennie, lecz każdego dnia spędza na modlitwie różańcowej znacznie więcej czasu z przekonaniem, że „poprzez różaniec wstępujemy do szkoły Maryi, by Ona uczyła nas kontemplować oblicze Chrystusa, poznajemy tajemnice Jego życia, rozważane Jej sercem, otwieramy się na tajemnicę Trójcy Świętej, aby doświadczać miłości Ojca i radości Ducha Świętego” (Jan Paweł II). Członkowie Żywego Różańca biorą czynny udział w życiu Parafii, odmawiają różaniec indywidualnie i we wspólnocie (zwłaszcza w pierwszą sobotę i pierwszą niedzielę miesiąca), uczestniczą w pielgrzymkach.

 

Domowy Kościół – gałąź rodzinna Ruchu ŚWIATŁO-ŻYCIE

 

Rodzina jest to wspólnota życia i miłości, którą tworzą małżonkowie i ich dzieci. Miano „wspólnoty życia i miłości” stosuje się już do małżeństwa naturalnego, ponieważ jako takie ma ono wartość sakralną, związaną ze świętością stworzenia, jednak rodzina chrześcijańska pochodzi ze związku osób ochrzczonych i powołanych do małżeństwa, podniesionego przez Chrystusa do godności sakramentu.

Domowy Kościół, gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy ich żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.

Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami – darami. Są to codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego, regularne spotkanie ze słowem Bożym, codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem, codzienna modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu, comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia (systematyczna praca nad sobą), uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu (grupa 4-7 małżeństw), uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych. Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa.

Elementy formacyjne – zobowiązania mają za zadanie uczyć małżonków spełniania w swojej rodzinie funkcji kapłańskiej, nauczycielskiej i królewskiej, o których mówią dokumenty Kościoła.

Małe dzieci wychowywane w klimacie świadomej wspólnoty chrześcijańskiej w sposób naturalny wzrastają w wierze, ucząc się Boga przez wspólną modlitwę rodzinną, potem lekturę Słowa Bożego, kręgi biblijne w rodzinie, modlitwę Liturgią Godzin. Małżonkowie zaś mają większą szansę na budowanie miłości zdrowej, wolnej od głębokich zranień, wspierającej współmałżonka w jego dojrzewaniu na płaszczyźnie ludzkiej i duchowej.

Oaza Młodzieżowa

Odnowa w Duchu Świętym

Apostolstwo Dobrej Śmierci

Straż Honorowa 

Ruch Rodzin Nazaretańskich

Radio Maryja 

Caritas 

 


Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *