Komentarz

Do Ewangelii

Medytacja nad Słowem

Przemienienie Jezusa jest umocnieniem wiary uczniów w obliczu Jego męki i śmierci. Zapewne doświadczenie Jego cierpienia będzie dla ich wiary czymś tak destrukcyjnym, że trzeba ją umocnić ukazaniem Jego bóstwa, a nie wystarczą już nawet uzdrowienia, wskrzeszenia, chodzenie po morzu, czego przecież byli naocznymi świadkami.

Przemienienie jest także ukazaniem wypełnienia się Starego Testamentu na osobie Jezusa. Taką bowiem funkcję w tej scenie spełniają Mojżesz, twórca Prawa, i Eliasz, najważniejszy z grona proroków. To właśnie oni wskazują teraz na Jezusa jako na oczekiwanego przez Naród Wybrany Mesjasza.

Do ich świadectwa dochodzi jeszcze jedno, najważniejsze: z obłoku, który jest symbolicznym znakiem Bożej obecności, daje się słyszeć głos: „to jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie!”

Wyłącznym zatem sposobem na poznanie Boga jest przyjście do Jezusa i wsłuchanie się w Jego słowa. Tylko On bowiem zna drogę do domu Ojca.

Przemienienie Jezusa wzywa i nas do przemiany naszych serc.

ks. Wojciech Michniewicz
Blog autora: anaideia2.blogspot.com

Zamyślenia

Tradycyjnie w 2 niedzielę Wielkiego Postu Kościół zaprasza, aby z Jezusem wejść na Górę Tabor. Ewangelia opisuje, że Zbawiciel zabrał tam Piotra, Jakuba i Jana i wobec nich się przemienił.
Przemienienie Jezusa miało na celu ukazanie uczniom Jego chwały jako Syna Bożego oraz przygotować ich na doświadczenie męki i śmierci. Jezus zdaje sobie sprawę, że uczniowie będą osamotnieni, kiedy Go zabraknie. Dlatego też ukazuje się im w swojej Boskiej chwale, aby wzmocnić ich wiarę.
Jak wynika z opisu Apostołowie nie bardzo jeszcze rozumieli, czego byli świadkami. Ich sen jest symbolem postawy tych wszystkich, którzy są zaproszeni przez Jezusa do bycia przy Nim, ale tego nie doceniają, lub nie rozumieją. Przemienienie osiągnie swój pełny wymiar dopiero w kontekście krzyża. Jezus wydany na śmierć i umęczony jest Synem umiłowanym Boga, który wydał się na śmierć dla zbawienia człowieka.
Uczniowie będą mogli zrozumieć to w pełni dopiero po Zmartwychwstaniu, kiedy otrzymają Ducha Świętego. Mimo wszystko jednak wydarzenie na Górze Tabor było ważnym etapem w procesie formowania uczniów. Przemieniony Jezus pokazał, jak ma wyglądać ich droga. Przeznaczeniem uczniów Jezusa jest uczestnictwo w Jego chwale.
Ewangelista Łukasz wskazuje na modlitewny kontekst przemienienia: „Gdy [Jezus] się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe”. Jest to też ukazanie uczniom prawdy, że to osobisty kontakt z Bogiem przemienia.
Cały okres Wielkiego Postu to droga chrześcijanina do wewnętrznej przemiany serca. Jest on wezwany, aby oczyścić się ze złych przyzwyczajeń, z grzechów i poczuć się powołanym do chwały. Życie człowieka wierzącego jest oczekiwaniem na chwałę nieba, ponieważ jak pisze św. Paweł: „Nasza Ojczyzna jest w niebie, stamtąd też wyczekujemy jako Zbawcy naszego Pana Jezusa Chrystusa” (Flp 3, 20-21).
„Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy” (Łk 9, 33) – tak Piotr wyraża swój zachwyt, co przypomina nasze pragnienia w obliczu radości danych przez Pana. Przemienienie przypomina nam jednak, że radości, którymi Bóg obdarza w życiu, nie są celami, lecz danymi nam przez Niego światłami na ziemskiej drodze, aby „sam Jezus” był naszym Prawem, a Jego słowo było zasadą kierującą naszym życiem” (Benedykt XVI, Anioł Pański 28 lutego 2010).

ks. Tomasz Sulik

Kontakt

Nie jesteśmy teraz w pobliżu. Ale możesz wysłać do nas e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą, jak najszybciej.

Not readable? Change text. captcha txt